Schoorsteenvegen

Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Schoorsteenvegen is belangrijk!

Zo zijn er jaarlijks honderden schoorsteenbranden die veel schade aan woningen veroorzaken.  Door het laten vegen van uw schoorsteen verlaagd u de kans op schoorsteenbrand aanzienlijk.  Ook is de trekkracht van uw haard belangrijk. Door vervuiling verminderd de trekkracht. Door uw schoorsteen regelmatig te laten vegen voorkomt u dit en kunt u optimaal genieten
van een goed trekkende haard. Wij zorgen dat u elk jaar (vrijblijvend)een afspraak krijgt toegestuurd. Ook ontvangt u van ons een veegbewijs, veel verzekeringen vragen om zo’n verklaring

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen.
Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal. Er zijn verschillende vormen van roet. Fijne vlok, glansroet, nat roet, hard roet. Glans, nat en hard roet vormen een zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ca. 640 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag spontaan in brand en schoorsteenbrand is een feit.

Het advies luidt: ook bij gaskachels naast de controle toch minimaal 1x per jaar te laten vegen.

De mate van aanslag wordt mede bepaald door:

smoort u uw kachel teveel, d.w.z. dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen ’trek’. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.
Is de verhouding tussen de uitmonding van de kachel en de diameter van de schoorsteen niet in overeenstemming dan koelt het rookkanaal de rookgassen teveel af. De rookgassnelheid is dan te laag, hierdoor ontstaat creosoot.
Is de verhouding tussen de inhoud van de kamer en de capaciteit van de kachel te groot dan kan de kachel niet op temperatuur komen waardoor de rookgas temperatuur te laag blijft. Gevolg is veel roetafzetting in de schoorsteen die brand kan veroorzaken. Is de verhouding te klein dan kunnen de hoeveelheid rookgassen niet snel genoeg afgevoerd worden. Gevolg is rookterugslag in de kamer.
De luchtdruk in de kamer moet gelijk zijn aan de luchtdruk bij de uitmonding
van het rookkanaal. Dit is het 1e uitgangspunt bij het stoken van houtkachels of open haard.
Ook het soort hout dat u stookt heeft veel invloed op de afzetting van roet in de schoorsteen. Is het hout droog genoeg (18 tot 20 % vocht) dit is te bepalen met een vochtmeter deze is bij ons te bestellen. Is het hout echter te nat dan zal het soortelijk gewicht van de rookgassen te zwaar zijn met als gevolg dat de rookgassnelheid te laag is. Dit heeft weer veel roetafzetting tot gevolg. De creosootlaag die in het rookkanaal ontstaat kan spontaan bij een temperatuur van ca. 640° gaan branden.
Bij een lekke schoorsteen zal er veel lucht van buitenaf in het rookkanaal worden gezogen. Hierdoor daalt de temperatuur van de rookgassen waardoor het soortelijk gewicht te hoog wordt en de rookgas snelheid te laag. Dit heeft veel roetafzetting / creosoot tot gevolg.
Er mag nergens in een rookkanaal een ophoping van roet kunnen plaatsvinden. Hierdoor kan de trek in de schoorsteen sterk verminderen en er rookterugslag plaatsvinden.
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van de bouwverordening. De brandverzekering kan hier nog aanvullende eisen stellen. Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is 1x per jaar vegen meestal voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal 2x per jaar te laten vegen. De schoorsteenveger kan zien of dit wel of niet nodig is.
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v. ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal. Het is wel van belang dat de gasgestookte apparaten regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Het is verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, ook even naar het rookkanaal te laten kijken. Het is immers niet ondenkbaar dat er in het kanaal een verstopping ontstaat, bijvoorbeeld door een vogelnestje of spinnenrag.