Schoorsteenrenovatie

Heeft u er ooit bij stil gestaan, dat het rookkanaal in uw schoorsteen niet meer bruikbaar zou zijn?
Het lekt, of het blijkt van asbest of het is zo stokoud, dat veilig stoken niet meer mogelijk is.  Dat kan zowel het gehele rookkanaal betreffen als een gedeelte daarvan. Er is flexibel materiaal op de markt dat in uw schoorsteen kan worden ingebracht.
Soms vanaf het hoogste punt en vervolgens doorgevoerd door het gehele rookkanaal, soms vanaf een lager punt. Dat ligt dan altijd aan het type woning. Schoorsteenrenovatie is er voor iedere schoorsteen.

In die gevallen is er breek- en hakwerk nodig om een gat in de ommanteling te maken waar de voering doorheen kan.
Wij werken uitsluitend met kwaliteitsmaterialen (RVS 316).
Schoorsteenrenovatie kan noodzakelijk zijn wanneer de volgende problemen zich voordoen:

  • Gescheurd kanaal
  • Lek kanaal
  • Condensatie
  • Terugslag/rookoverlast (koolmonoxidevergiftiging)
  • Doorslaande wanden (roetwater komt door stuc/behang)
  • Onvoldoende trek
schoorsteenrenovatie
schoorsteenrenovatie drenthe
schoorsteenrenovatie groningen

Impregneren

Wanneer uw schoorsteen uitwendig door allerlei weersinvloeden niet meer in goede staat is, dan kan dat aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals natte plekken binnenshuis, scheurvorming of zoutuitbloeiingen. Om deze problemen te voorkomen, kunnen minerale gevels worden geïmpregneerd.
Onder impregneren wordt verstaan het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoob middel, dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen, blijft de waterindringing van buitenaf nihil, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van binnenuit voor 90% gehandhaafd blijft.

Voordelen Impregneren

  • De isolatiewaarde van uw gevel wordt vele malen vergroot.
  • Vochtintreding in het minerale geveloppervlak wordt verminderd.
  • Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd.
  • Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn.
  • Vorstschade door waterindringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvormingen of beschadigingen in het voeg- of metselwerk voorhanden zijn
  • Door de hydrofoob wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen.
    Bij tóch optredende afzetting van zouten, worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
    Hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.